بانک ها و موسسات مالی اصلی ترین بخش های نظام مالی یک کشور محسوب می شوند که خدمات مختلفی را به مشتریان ارائه می کنند. این اماکن هر روز با طیف وسیعی از اقشار جامعه در تعامل هستند و از این رو در معرض خطرات امنیتی مختلف قرار دارند.

 راهکار نظارت تصویری هوشمندی را برای بانک ها فراهم کرده که در آن با استفاده از ویژگی های هوشمند و یکپارچه سازی سیستم نظارت تصویری به بانک‌ ها کمک می‌کند که شعب بانک، ساختمان‌های اسکیونک مرکزی، خزانه بانک‌ها، خودروهای حمل پول، باجه بانکها و ATM ‌ها و محدوده پیرامونی آن‌ها به وسیله یک سیستم نظارتی یکپارچه مدیریت و نظارت نمایند. راهکار نظارت تصویری  به گونه ای طراحی شده که به مدیرت و نظارت موثرتر مدیران، اثر بخشی و پاسخگویی بالاتر کارمندان و رضایت‌مندی مشتریان در بانک‌ها نیز کمک ویژه‌ای می‌ کند.

ورود خروج

باجه ها

محوطه ی بیرونی

اتاق کنترل مرکزی

سالن انتظار

شعبه مرکزی