11 اردیبهشت ، روز جهانی کار و کارگر گرامی باد .

برگزاری آزمون دوره ی Genetec در سامرا

♦️ دوره ی آموزشی Genetec برای 30 نفر از دانش آموختگان خانم از پرسنل حرم سامرا که عمدتا دانش آموختگان رشته های الکترونیک و کامپیوتر در مقاطع لیسانس و فوق لیسانس بودند طی دوماه برگزار شد و آزمون پایان دوره بصورت کتبی و شفاهی از تمامی شرکت کنندگان اخذ گردید . افرادی که در این […]

روز مهندس مبارک .

مهندسی یعنی استفاده از علم برای یافتن راه حل های خلاقانه روز مهندس مبارک.