روز مهندس مبارک .

مهندسی یعنی استفاده از علم برای یافتن راه حل های خلاقانه روز مهندس مبارک.

عید سعید مبعث مبارک باد .

تمام آفرینش سبز پوش است حریم عرش لبریز از سروش است ملائک پای کوبان نغمه بر لب محمد خلعت بعثت به دوش است عید سعید مبعث مبارک